Máy và dụng cụ cầm tay
Máy mài cầm tay 150mm

Máy mài cầm tay 150mm - 1.400W / Nhà sản xuất: Bosch / Model: GWS14-150CI

 

Đọc thêm...
 
Máy mài cầm tay 100mm

Máy mài cầm tay 100mm - 720W / Nhà sản xuất: Bosch / Model: GWS7-100

 

Đọc thêm...
 
Máy mài cầm tay 125mm

Máy mài cầm tay 125mm - 850W / Nhà sản xuất: Bosch / Model: GWS8-125

 

Đọc thêm...
 
Máy mài cầm tay 180mm

Máy mài cầm tay 180mm - 2.000W / Nhà sản xuất: Bosch / Model: GWS20-180

 

Đọc thêm...