Mỏ hàn MIG/TIG
Mỏ hàn TIG làm mát bằng nước PDF. In

 

 

 

 

Mỏ hàn TIG làm mát nước          (Water)
Model: SR18-8m
Phụ tùng chính: TBI - Đức.
Vỏ bọc: ETS - ANHOA.
Lắp ráp tại ETS - ANHOA
Thông số kỹ thuật chính:
Sử dụng cho máy đến 500A
Chiều dài: 8m
Có thể đặt chiều dài đến 20m
Đẹp, bền, sử dụng tiện lợi
Có sẵn đầu nối cho máy:
• Panasonic
• Esab
• Kemppi
• Miller
• SAF
• OTC
•  ...
Đơn giá cho mỏ 8m:                  1.350.000 VNĐ

Mỏ hàn TIG làm mát nước          (Water)
Model: SR18-15m
Phụ tùng chính: TBI - Đức.
Vỏ bọc: ETS - ANHOA.
Lắp ráp tại ETS - ANHOA
Thông số kỹ thuật chính:
Sử dụng cho máy đến 500A
Chiều dài: 15m
Có thể đặt chiều dài đến 20m
Đẹp, bền, sử dụng tiện lợi
Có sẵn đầu nối cho máy:
• Panasonic
• Esab
• Kemppi
• Miller
• SAF
• OTC
•  ...
Đơn giá cho mỏ 15m:                2.650.000 VNĐ

 
Mỏ hàn TIG làm mát bằng khí PDF. In

 

 

Mỏ hàn TIG làm mát khí
(Air)
Model: SR26-8m
Phụ tùng chính do TBI - Đức.
Vỏ bọc do ETS - ANHOA.
Lắp ráp tại ETS - ANHOA
Thông số kỹ thuật chính:
Sử dụng cho máy đến 500A
Chiều dài: 8m
Có thể đặt chiều dài đến 20m
Đẹp, bền, sử dụng tiện lợi
Có sẵn đầu nối cho máy:
• Panasonic
• Esab
• Kemppi
• Miller
• SAF
• OTC
•  ...
Đơn giá cho mỏ 8m:
850.000 VNĐ
Mỏ hàn TIG làm mát khí
(Air)
Model: SR26-15m
Phụ tùng chính do TBI - Đức.
Vỏ bọc do ETS - ANHOA.
Lắp ráp tại ETS - ANHOA
Thông số kỹ thuật chính:
Sử dụng cho máy đến 500A
Chiều dài: 15m
Có thể đặt chiều dài đến 20m
Đẹp, bền, sử dụng tiện lợi
Có sẵn đầu nối cho máy:
• Panasonic
• Esab
• Kemppi
• Miller
• SAF
• OTC
•  ...
Đơn giá cho mỏ 15m:
1.515.000 VNĐ
 
Mỏ hàn MIG PDF. In

 

Mỏ hàn MIG kiểu EU, làm mát khí, sử dụng cho máy hàn MIG  Esab, Kemppi, Saf, CEA, Miller, Cebora, …
Xuất xứ: TBI - Đức
Có các loại mỏ Mig như sau:
- Mỏ 150A – 3m, 4m, 5m
- Mỏ 250A – 3m, 4m, 5m
- Mỏ 360A – 3m, 4m, 5m
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết giá chi tiết

 

 

Mỏ hàn MIG kiểu EU, làm mát nước, sử dụng cho máy hàn MIG  Esab, Kemppi, Saf, CEA, Miller, Cebora, …
Xuất xứ: TBI - Đức
Có các loại mỏ Mig như sau:
- Mỏ 350A – 3m, 4m, 5m
- Mỏ 400A – 3m, 4m, 5m
- Mỏ 500A – 3m, 4m, 5m
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết giá chi tiết

 

Mỏ hàn MIG kiểu Panasonic, làm mát khí, sử dụng cho máy hàn MIG  Japan, China, Korea, …
Xuất xứ: TBI - Đức
Có các loại mỏ Mig như sau:
- Mỏ 350A – 3m, 4m, 5m
- Mỏ 400A – 3m, 4m, 5m
- Mỏ 500A – 3m, 4m, 5m
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết giá chi tiết

 

 

Mỏ hàn MIG kiểu OTC, làm mát khí
Xuất xứ: TBI - Đức
Có các loại mỏ Mig như sau:
- Mỏ 350A – 3m, 4m, 5m
- Mỏ 400A – 3m, 4m, 5m
- Mỏ 500A – 3m, 4m, 5m
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết giá chi tiết