Tủ sấy que hàn, tủ sấy thuốc hàn
Ống sấy que hàn 5kg - 200 độ C

Ống sấy (Phích sấy) que hàn / Nhà sản xuất:  ETS - ANHOA / Model: DR.5.2

 

Đọc thêm...
 
Tủ sấy thuốc hàn 100 kg - 450 độ C

Tủ sấy thuốc hàn 100 kg - 450 độ / Nhà sản xuất: ETS - ANHOA / Model: FDR-100-4.5

 

Đọc thêm...
 
Tủ sấy thuốc hàn 200 kg - 450 độ C

Tủ sấy thuốc hàn 200 kg - 450 độ / Nhà sản xuất: ETS - ANHOA / Model: FDR-100-4.5

 

Đọc thêm...
 
Tủ sấy que hàn 30 kg - 350°C

Tủ sấy que hàn 30kg-350°C. Nhà sản xuất: ETS - ANHOA

Đọc thêm...
 
Tủ sấy que hàn 50 kg - 400 độ C

Tủ sấy que hàn 50kg-400 độ / Nhà sản xuất: ETS - ANHOA / Model: DR-50-4

 

Đọc thêm...
 
Tủ sấy que hàn 100 kg - 300 độ C

Tủ sấy que hàn 100kg-300 độ / Nhà sản xuất: ETS - ANHOA / Model: DR-100-3

 

Đọc thêm...
 
Tủ sấy que hàn 100 kg - 400 độ C

Tủ sấy que hàn 100kg-400 độ / Nhà sản xuất: ETS - ANHOA / Model: DR-100-4

 

Đọc thêm...
 
Tủ sấy que hàn 100 kg - 500 độ C

Tủ sấy que hàn 100 - 500 độ / Nhà sản xuất: ETS - ANHOA / Model: DR - 100 - 5

 

Đọc thêm...
 
Tủ sấy que hàn 200 kg - 500 độ C

Tủ sấy que hàn 200kg - 500 độ / Nhà sản xuất: ETS-ANHOA / Model: DR-200-5

 

Đọc thêm...
 
Tủ sấy que hàn 200 kg (tròn) - 500 độ C

Tủ sấy que hàn 200kg-500 độ (tròn)/Nhà sản xuất: ETS-ANHOA/Model: DR-200-5B

 

Đọc thêm...